Friday, April 23, 2010

:: sayangisamust ::

sayasukasayangorg.sayataksukaebenciorang.taktawnape.
sebabsayangoranglagisenangdaripadabenciorangkot.
kotla.sayapontaktaw.
kandahkataawalawaltadisayataktawnape.
apayangsayatawbilakitasayangoranghatikitakestitenangkalaunakdibandingkandenganbencikatorang.
siyesly.janganlakorangponsebokseboknakbenciorang.
sayatawkalaokitasayangorang,orangponakansayangkita.
kalaokitabenciorang,janganpeliklakalaoorangponbencikita.
adeyangkataahhhtakkesahlanakbencipon,asalkanakubahagia. tak,sapeyangcakapcamtumestihipokrit.tipusangat.
kalaokorangnaknafikanpon,teruslanafikan.
yangsayatawsayataksukaorangbencisaya.
soplislasayamerayusangatsangatjanganlabencisaya.
sayataknakmerayukatsesapepon.
kalaosayaterbenciorangtusayamintakmaap.maybesayaterlupadiri.
sayalupanakingatkandirisendirisupayatakbenciorg.
okehsayaakuiyangsayangorangmembawasatuperasaanyangsangatseronok.
tapikadangkadangsayangorangjugakmembawakepadasatuperasaanyangharubiru.
ohhh..sayeteremosisebentar.-__-"
.sayanaksayangsemuaorang.sayanaksemuaorangsayangsaya.
sayasukaorangmenghargaisaya.walaoponsayatawtaksemuaorangmampuhargaisaya.
sayatakmintasemuatu.
sayatakpaksaoranguntukhargaisaya.
sayabuatsemuanyaikhlas.sayatakmintakbalasanpapepon.
sebabapayangsayabuatsebabsayaiklas.sayacubamengiklaskandiri.
terpulanglanakcayeketaknak.
memangtakdesapebolehnampakkeikhlasanyangsayamaksudkan.
sayasukasayangorang.sayanakucapkanterimakasehbanyakbanyakkatsape2yangsayangsaya.
notmuchwordicansay.tenkiuisthebeswordeversebagaitandasayamenghargaikorangsemua.
sayabersyukurdipertemukandenganorangorangyangsayangsaya.
bersyukuryangtakterkata.
sayataknaknalurikesyanagantudihilangkandarisanubari.
iniitrahsemulajadimanusia.inifitrahdirisaya.pujidirisendir?takla.maneade.
sayatakpujidiridndiri.tapisayasukakonsepsayangmenyayangni.
ingatsemuaorangbolehkememupuksikapi.
tak.manedesumeorangboleypupuksikapdannilainilaimenyayangini.
sayasukasayangorang.
tapikadangkadangsayarasataknakadaperasaansayangorangsebabsayatakutakanmelukaihatiorang.
huhhsatustatementyangbercanggahseratusperatuskandenganstatementstamenetsebelumni.
yeee,sayataw.
tapiinilahhakikatnya.sebenarnyasayadahtaktawnaktulisape,imeannaktaipape.
sayatengahkecelaruanminda.
harinisayatakstudyapaapalagiuntukexam.
untukoranorangyangsayasayang,tolongdoakansamasamakejayaansaya.
tolongjanganbencisayaataskesalahanapaapaponyangsayataksedarsayadahbuat.
sayamanusiabiasa.
sayamaafkansegalaapaapajeyangkorangsemabuat.sayatakberdendam.
bagisayasemuayangberlakuadasebabyangAllahjetawnape.
sayadoakanyangterbaekuntukkitasemua.sayasayangseribukalisayang.
sayamalasgileharininktekanspacebar.terimakasehkeranamembaca.
sayatawmestipeningpale.
tapitakpe,tandasayang,memangpatutponsebabsayapontengahpeningpale.
sungguhadilkan.semuasebabsayang.sekianterimakasih.

No comments: